Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Nowy Wiśnicz - sprawdź miejscowy plan gminy Nowy Wiśnicz

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Nowy Wiśnicz? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Nowy Wiśnicz.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Nowy Wiśnicz.

MPZP Nowy Wiśnicz
Mapa MPZP gminy Nowy Wiśnicz

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz.

MPZP Nowy Wiśnicz

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Nowy Wiśnicz i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Nowy Wiśnicz prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Nowego Wiśnicza. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Nowy Wiśnicz.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Nowy Wiśnicz i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Wiśnicz obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Nowy Wiśnicz z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług..

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza

0

65 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Nowy Wiśnicz, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Nowy Wiśnicz, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

8206 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Nowy Wiśnicz z podziałem na lata

Rejestr MPZP Nowy Wiśnicz

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Nowy Wiśnicz. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr LII/470/23 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KobyleLII/470/2323-3-2023
Uchwała Nr XLVII/429/22 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość ŁomnaXLVII/429/229-11-2022
Uchwała Nr XLVI/421/22 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KobyleXLVI/421/226-10-2022
Uchwała Nr XLVI/420/22 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KobyleXLVI/420/226-10-2022
Uchwała Nr XLVI/419/22 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KrólówkaXLVI/419/226-10-2022
Uchwała Nr XXXIV/313/21 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza - etap „C”.XXXIV/313/2115-9-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Nowym Wiśniczu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Nowy Wiśnicz odpowiada wójt/burmistrz gminy Nowy Wiśnicz. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Wiśnicz nie obowiązuje, to urząd gminy Nowy Wiśnicz wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Nowym Wiśniczu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Nowy Wiśnicz z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Nowy Wiśnicz na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Nowego Wiśnicza. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Nowy Wiśnicz!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Nowy Wiśnicz