Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Nowy Wiśnicz  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Nowy Wiśnicz

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Nowy Wiśnicz.

Mapa Geoportal Nowy Wiśnicz
Mapa z granicą gminy Nowy Wiśnicz

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy Nowy WiśniczRynek 38Nowy Wiśnicz, 32-720

Tel: 14 6850912

Fax: 14 685-09-11

E-mail: um@nowywisnicz.pl

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Nowy Wiśnicz: 1201063

Witryna: www.nowywisnicz.pl

Władze lokalne: Burmistrz Małgorzata Więckowskaum@nowywisnicz.pl

Aktualności z gminy Nowy Wiśnicz

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Nowego Wiśnicza

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Nowy Wiśnicz to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Nowy Wiśnicz na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Nowego Wiśnicza, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Nowego Wiśnicza

Gmina Nowy Wiśnicz w liczbach

Powierzchnia gminy Nowy Wiśnicz*

82 km2

1772 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz*

14 250 mieszkańców

566 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Nowy Wiśnicz*

173 mieszkańców na km2

469 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Nowy Wiśnicz

Geoportal Nowy Wiśnicz prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Nowy Wiśnicz

Jak powstał Geoportal gminy Nowy Wiśnicz?

Geoportal Nowy Wiśnicz powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Nowy Wiśnicz, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Nowy Wiśnicz umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Nowy Wiśnicz

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Nowy Wiśnicz?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Nowy Wiśnicz;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Nowy Wiśnicz;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Nowy Wiśnicz;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Nowy Wiśnicz;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Nowego Wiśnicza.
Informacje na Geoportalu Nowy Wiśnicz

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Nowy Wiśnicz?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Nowy Wiśnicz;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Nowy Wiśnicz;
 • Rejestr MPZP Nowy Wiśnicz;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Nowy Wiśnicz;
 • Mapa Topograficzna gminy Nowy Wiśnicz;
 • Mapa Solarna gminy Nowy Wiśnicz;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Nowy Wiśnicz;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Nowy Wiśnicz

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Nowy Wiśnicz?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Nowy Wiśnicz.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Nowy Wiśnicz łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Nowym Wiśniczu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Nowego Wiśnicza zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Nowy Wiśnicz, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Nowy Wiśnicz oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Nowy Wiśnicz. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Nowego Wiśnicza możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Nowego Wiśnicza. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Nowy Wiśnicz. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Nowy Wiśnicz.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Nowym Wiśniczu.

  Geoportal gminy Nowy Wiśnicz posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Nowy Wiśnicz. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Nowym Wiśniczu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Nowy Wiśnicz przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Nowym Wiśniczu.

  W Geoportalu Nowy Wiśnicz przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Nowy Wiśnicz. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Nowym Wiśniczu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Nowy Wiśnicz zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Nowy Wiśnicz, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Nowy Wiśnicz oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Nowy Wiśnicz.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Nowy Wiśnicz. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Nowy Wiśnicz są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Nowy Wiśnicz podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Nowy Wiśnicz.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Nowym Wiśniczu. W Geoportalu gminy Nowy Wiśnicz udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Nowym Wiśniczu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowy Wiśnicz.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowy Wiśnicz. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Nowy Wiśnicz dla mieszkańców

Geoportal Nowy Wiśnicz jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Nowy Wiśnicz. Na mapie Nowego Wiśnicza sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Nowy Wiśnicz mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Nowy Wiśnicz. Korzystając z map Geoportalu gminy Nowy Wiśnicz w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Nowy Wiśnicz są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Nowy Wiśnicz dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Nowy Wiśnicz dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować