Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Nowy Wiśnicz w liczbach

Geoportal Nowy Wiśnicz

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Nowy Wiśnicz

Nowy Wiśnicz, gmina w województwie małopolskim, powiat bocheński.

Powierzchnia gminy Nowy Wiśnicz wynosi 82 km2, zajmuje 1772 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Nowy Wiśnicz zamieszkuje 14 250 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 566 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Nowy Wiśnicz wynosi 173, jest 469 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Nowy Wiśnicz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Nowy Wiśnicz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Nowy Wiśnicz.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Nowy Wiśnicz: 821772
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Nowy Wiśnicz: 0,26935
Lesistość w % w gminie Nowy Wiśnicz: 26,01027
Ludność na 1 km2 w gminie Nowy Wiśnicz: 173469
Liczba ludności ogółem w gminie Nowy Wiśnicz: 14 250566
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Nowy Wiśnicz: 5,2312
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Nowy Wiśnicz: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Nowy Wiśnicz: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Nowy Wiśnicz: 8,87-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Nowy Wiśnicz: 83,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Nowy Wiśnicz: 841218
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Nowy Wiśnicz: 3,01589
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Nowy Wiśnicz: 81,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Nowy Wiśnicz: 7444
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Nowy Wiśnicz: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Nowy Wiśnicz: 814,01165
Przedszkola bez specjalnych w gminie Nowy Wiśnicz: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Nowy Wiśnicz: 289,32025
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Nowy Wiśnicz: 100,6405
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Nowy Wiśnicz: 4,0460
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Nowy Wiśnicz: 2251633
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Nowy Wiśnicz: 4 582-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Nowy Wiśnicz: 4 865-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Nowy Wiśnicz: 5 068-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Nowy Wiśnicz: 55,02292
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Nowy Wiśnicz: 23,31830
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Nowy Wiśnicz: 83,2739
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Nowy Wiśnicz: 55,7829
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Nowy Wiśnicz: 47,02016
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Nowy Wiśnicz: 14,11592

Źródłem danych statystycznych dla gminy Nowy Wiśnicz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Nowy Wiśnicz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Nowy Wiśnicz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.